Výlet Bali Ubud

Výlet Bali Ubud

Výlet do oblasti Ubudu je určitě jesden z nejzajímavějších s tím, že program se může podle zájmu měnit. Určitě se ale nevynechává sloní jeskyně.Od parkoviště sestoupíme po schodech do údolí prodchnutého historií.

Sloní jeskyně

Původ sloní jeskyně Goa Gajah je nejistý. Podle pověsti jí vytvořil drápem legengární obr Kebo Iwa. Archeologové datují počátky do 10.století a předhinduistické pozůstatky budhistické svatyně do 8.století. První písemné zmínky o jeskyni jsou v básni jávské Desawarnana z roku 1365.

Vlastní jeskyně, vchodem ve tvaru démonické huby, byla znovuobjevena holandskými archeology v roce 1923, ale bazény s 6ti ženskými figurínami s chrliči vody (ženské symboly plodnosti), byly odkryty až v roce 1954. Uvnitř jeskyně po pravé straně můžete obdivovat falické symboly hinduistických bohů Višny, Šivy a Brahmy. Na levé straně nepřehlédnete sošku Šivova syna Ganeshy se sloní hlavou. V údolí u řeky jsou odkryty zbytky budhistických relikvií a dále v údolí nahlédněte do malých jeskyní s dalšími obětními místy a skalními rytinami. Komplex sloní jeskyně Goa Gajah je od roku 1995 zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO.

 Tirta Empul

Vodní chrám hinduistického náboženství byl postaven roku 962 našeho letopočtu (dynastie Warmadewa 10.-14. století). Název v překladu znamená svátek jara. Chrámový komplex je rozdělen do 3 částí. Vstupní část Jaba Pura. Centrální část Jaba Tengah.se skládá z 2 bazénů s 10ti chrliči. Navazují na silný vývěr pramene posvátné vody Amritha, který je současně pramenem řeky Pakerisan. Balijští hinduisté (a stále více i zástupy turistů) sem přicházejí absolvovat očistný rituál. Vniřní část chrámu se nazývá Jeroan. Chrám je zasvěcen Višnovi (někde také Krišna), respektive jedné z jeho mnoha podob Narayanovi, ten který ve vodě spočívá. Na kopci nad chrámem nemůžete přehlédnout moderní vilu, která byla postavena pro presidenta Sukarna v roce 1954. Údajně se jedná o jedno z nejlépe střežitelných míst  (z hlediska bezpečnosti) na světě. Do současné doby je vila využívána pro ubytování státnických návštěv. Několikrát zde bydlel americký president.

Gunung Kawi

Jen kousek od Tirta Empul sestoupíme z malého parkoviště do kouzelného údolí (podle mne jedno z nejkrásnějších míst Bali). Gunung Kawi je komplex chrámů, unikátních skalních pohřebních svatyní a nenapodobitelné architektury teras rýžových polí v hluboce zařízlém údolí svaté řeky Pakerisan.  I zde je původ v pověsti přikládán obru Ibu Keowi, který měl skalní stavby vytvořit drápy během jedné noci. V údolí najdete 10 z 15ti světově unikátních ve skále vytesaných pohřebních staveb (symbolických hrobek) Candi. Candi jsou známy z řady míst na Jávě, jako samostatně stojící pohřební stavby. Archeologové předpokládají, že hlavní skupina 5ti Candi byla postavena pro krále Udayana, královnu Mahendradatte a syny Airlanga, Anak Wunksu a Maharata v době jeho panování 1050-1077 nl.

Nově zpřístupněno v roce 2015

Chodník (z května 2015) zpřístupnil další skalní poustevny mnichů z předhinduistického období i další Candi, které byly zřejmě postaveny méně významným královnám a konkubínám. Cestou do údolí nezapomeňte asi v polovině odbočit po novém dlážděném chodníku vpravo mezi rýžovými poli. Cestou budete obdivovat fotogenické terasy rýžových polí a za skalní bránou vpravo nemůžete přehlédnout vodopád ve štavnaté tropické zeleni.

Program výlet Bali Ubud většinou pokračuje přejezdem romantickou krajinou teras rýžových polí do Ubudu s individuální prohlídkou královského paláce a dále individuální program – prohlídka galerií, nákupy na tržnici…

Monkey forest

Program výlet Bali Ubud je možno doplnit o návštěvu Monkey forest – zde, ale máme poslední dobou nepříjemné zkušenosti s agresivními opicemi. Například pro rodiny s dětmi je možno do programu výměnou za jiné programy zařadit návštěvu Ptačího parku (vstupné není zahrnuto v ceně výletu!)

Menu